Category Archives: Cửa nhựa lõi thép

Cửa đi

I. Cửa đi 1 cánh mở quay Cửa đi một cánh mở quay được sử dụng với các cửa tiếp xúc với mặt ngoài nhà cần độ cách âm, cách nhiệt Cửa đi một cánh mở quay dễ sử dụng, có thể mở quay ra ngoài hoặc mở quay vào trong. Có khả năng cách…

Cửa sổ

I. Cửa sổ mở trượt Là loại cửa sổ được mở bằng các ray trượt, có từ 1 đến 3 ray, từ 2 đến 6 cánh và có thể mở được từ ½ đến 2/3 diện tích ô cửa. Đảm bảo độ kín khít, khả năng cách âm, cách nhiệt. Khi đóng mở không ảnh…

0966383901