Tag Archives: cửa sổ nhựa lõi thép

Cửa sổ

I. Cửa sổ mở trượt Là loại cửa sổ được mở bằng các ray trượt, có từ 1 đến 3 ray, từ 2 đến 6 cánh và có thể mở được từ ½ đến 2/3 diện tích ô cửa. Đảm bảo độ kín khít, khả năng cách âm, cách nhiệt. Khi đóng mở không ảnh…

0966383901