Tag Archives: cửa đi nhựa lõi thép

Cửa đi

I. Cửa đi 1 cánh mở quay Cửa đi một cánh mở quay được sử dụng với các cửa tiếp xúc với mặt ngoài nhà cần độ cách âm, cách nhiệt Cửa đi một cánh mở quay dễ sử dụng, có thể mở quay ra ngoài hoặc mở quay vào trong. Có khả năng cách…

0966383901